Đuổi Hình Bắt Chữ

alt
alt
alt
alt

Đăng ký nhanh

alt

Ghi hình sớm

alt

Luật chơi đơn giản

Thông tin chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ PHIÊN BẢN 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ PHIÊN BẢN 2016

Ngày đăng 19/10/2016

Ngày 17/12/2011, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội ra mắt chương trình Đuổi hình bắt chữ phiên bản 2012. Vẫn định kỳ phát sóng vào 19h45 thứ bảy hàng tuần trên kênh 1.

Chương trình "Đuổi hình bắt chữ" rất hấp dẫn, vừa mang tính giải trí vừa mang tinh giáo dục. Chương trình mang lại nhiều tiếng cười cho cả người chơi và người xem.

Đuổi Hình Bắt Chữ

Hoàng Quốc Thiên

Cựu sinh viên Hàn Quôc

Chương trình "Đuổi hình bắt chữ" rất hấp dẫn, vừa mang tính giải trí vừa mang tinh giáo dục. Chương trình mang lại nhiều tiếng cười cho cả người chơi và người xem.

Đuổi Hình Bắt Chữ

Vũ Minh Dũng

Chương trình "Đuổi hình bắt chữ" rất hấp dẫn, vừa mang tính giải trí vừa mang tinh giáo dục. Chương trình mang lại nhiều tiếng cười cho cả người chơi và người xem.

Đuổi Hình Bắt Chữ

Vũ Thu Huyền

Chương trình "Đuổi hình bắt chữ" rất hấp dẫn, vừa mang tính giải trí vừa mang tinh giáo dục. Chương trình mang lại nhiều tiếng cười cho cả người chơi và người xem.

Đuổi Hình Bắt Chữ

Hoàng Quỳnh Anh

Chương trình "Đuổi hình bắt chữ" rất hấp dẫn, vừa mang tính giải trí vừa mang tinh giáo dục. Chương trình mang lại nhiều tiếng cười cho cả người chơi và người xem.

Đuổi Hình Bắt Chữ

Vũ Thảo Linh

Chương trình "Đuổi hình bắt chữ" rất hấp dẫn, vừa mang tính giải trí vừa mang tinh giáo dục. Chương trình mang lại nhiều tiếng cười cho cả người chơi và người xem.

Đuổi Hình Bắt Chữ

Trần Minh Khang

Đuổi hình bắt chữ

Hình ảnh - video

alt
alt
alt
alt
alt